Kalle Anka Cup i klubben

Originalet där varje klubb själv utformar sin tävling. Målgruppen är de spelare som blivit för gamla för Musse Pigg Cup och nu behärskar spelet på fullstor bana. Ett Kalle Anka Cup arrangemang kan se väldigt olika ut från klubb till klubb. Vissa spelar en traditionell tävling, andra blandar frisk bland olika tävlingsformer såsom lagspel, åldersintervaller eller korta poolspelsmatcher. Vissa klubbar genomför också sin Kalle Anka Cup aktivitet som ett läger eller en terminsavslutning.

Som spelare kan du själv vara med att påverka genom att komma med idéer till din tränare. Det enda krav som finns är att den genomförs i Kalle Anka Cups anda.

För att göra inramningen av er tävling trevligare kan klubben gratis (endast en portoavgift utgår) rekvirera färdigtryckta affischer och diplom. Klubben beställer dessa genom att ladda ned beställningsblanketten på länken bredvid.